Universiteit Leiden
  home        
 
 
 
   

Wetenschapsagenda mei 2005

Oraties en afscheidscolleges
Promoties
Congressen, symposia, workshops
This Week's Discoveries
Lezingen

Oraties en promoties vinden plaats in het Academiegebouw, Rapenburg 73.
Informatie: afdeling wetenschapsvoorlichting van de Universiteit Leiden: 071-5273282 of wetenschap@ics.leidenuniv.nl

uit:
Les très riches heures du Duc de Berry,
Mei


Oratiesen afscheidscolleges

Vrijdag 13 mei, 16.15 uur

Prof.dr. A. Dahan

Faculteit: Geneeskunde/LUMC

Vakgebied: Anesthesiologie, in het bijzonder de (patho)fysiologie van de ademhalingsregulatie

   

Dinsdag 17 mei, 16.15 uur.

Prof.dr. A.A.M. Kinneging

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Vakgebied: Filosofie van het recht

   

Vrijdag 20 mei, 16.15 uur

Prof.dr. K.J.P.F.M. Jeurgens

Faculteit: Letteren

Vakgebied: Archivistiek

   

Dinsdag 24 mei, 16.15 uur

Prof.dr. D.L. Lowery

Faculteit: Sociale wetenschappen

Vakgebied: Bestuurskunde, in het bijzonder organisationele vraagstukken van de publieke sector

 

Vrijdag 27 mei, 16.15 uur
Afscheidscollege prof. dr. Jan Bank
Titel: De symfonie van kerk en staat
Faculteit: Letteren
Vakgebied: Vaderlandse Geschiedenis

   


Promoties

dinsdag 10 mei 14.15 uur

Elkan G. Akyürek   

The boundaries of attention

Faculteit: Sociale wetenschappen - cognitieve psychologie

Promotor: prof.dr. B. Hommel
Samenvatting

Mensen kunnen niet overal tegelijk op letten, maar dat heeft niets te maken met de beperkingen van het korte-termijngeheugen. Lees meer

     

woensdag 11 mei 14.15 uur

Akhmad K. Nugroho

Transdermal iontophoretic delivery of dopamine agonists: in vitro- in vivo correlation based on novel compartmental modeling

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Promotoren: prof.dr. J.A. Bouwstra en prof.dr. M. Danhof

     

woensdag 11 mei 15.15 uur (Groot Auditorium)

Gabrielle G.M. Pinkse

Molecular mechanisms in cell transplantation and diabetes

Faculteit: Geneeskunde

Promotoren: prof.dr. J.A. Bruijn en prof.dr. O.T. Terpstra

     

woensdag 11 mei 16.15 uur

Yvette M. van der Linden

Radiotherapy in bone metastases. The Dutch bone metastasis study

Faculteit: Geneeskunde

Promotoren: prof.dr. E.M. Noordijk en prof.dr. J.W.H. Leer

     

donderdag 12 mei 14.15 uur

Bianca Heemskerk

Adenovirus infection and immunity in children after stem cell transplantation

Faculteit: Geneeskunde

Promotor: prof.dr. J.M.J.J. Vossen

     

donderdag 12 mei 15.15 uur

Alireza Tajic

Study of a stroboscopic model of a quantum dot

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen - quantumfysica

Promotor: prof.dr. C.W.J. Beenakker
Samenvatting


Overgang van deeltje naar golf voor het eerst vastgelegd
In 1927 voorspelde Paul Ehrenfest dat elektronen zich als biljartballen gedragen zolang de beweging niet te lang voortduurt. Na verloop van tijd - de Ehrenfesttijd - wordt de baan van het elektron onscherp, en gaat uiteindelijk over in een golfpatroon. Deze overgang vindt zo snel plaats dat hij bijzonder moeilijk waar te nemen is. Alireza Tajic heeft nu een zeer efficiënt computeralgoritme ontwikkeld dat de hele overgang van deeltje naar golf vastlegt. De resultaten zijn volledig in overeenstemming met de nieuwe theorie van quantumchaos. Lees meer

     

donderdag 12 mei 16.15 uur (Groot Auditorium)

Elisabeth J.B. Knibbeler

Saving the city. Ambiguities in ancient Greek crisis
management
Faculteit: Letteren - Oude Geschiedenis

Promotor: prof.dr. H.S. Versnel
Samenvatting


Zondebokken en mensenoffers
Saving the City is een studie naar antieke Griekse riten, mythen en kolonisatieverhalen waarin een gemeenschap in nood probeert een crisis af te wenden door het uitstoten of zelfs doden van mensen. Soms spreken de antieke bronnen van een 'reiniging' van de gemeenschap, soms van een zoenoffer aan de goden. Deze ogenschijnlijk onmenselijke kant van de Griekse beschaving heeft de geleerden sinds de 19de eeuw beziggehouden. Lees meer

     

dinsdag 17 mei 14.15 uur

Silvana van Koningsbruggen

Characterization of FSHD candidate genes. Functional analysis of FRG1

Faculteit: Geneeskunde

Promotoren: prof.dr. R.R. Frants en prof.dr. G.W. Padberg (Univ. Nijmegen)

     

woensdag 18 mei 15.15 uur

Richard Ch. Quinn

Experimental characterization and in situ measurement of chemical processes in the martian surface environment

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Promotor: prof.dr. P. Ehrenfreund 

     

woensdag 18 mei 16.15 uur (Groot Auditorium)

Sigrid J.C. Hemels

Door de muze omhelsd. Een onderzoek naar de inzet van de belastingsubsidie voor kunst en cultuur in Nederland

Faculteit: Rechtsgeleerdheid - belastingrecht

Promotor: prof.mr. R.J. de Vries
Samenvatting

Belastingfaciliteiten voor kunst veel meer dan gedacht
De ondersteuning van kunstenaars en kunstinstellingen via belastingfaciliteiten bedraagt meer dan 800 miljoen euro per jaar. Dat is meer geld dan aan directe subsidies wordt uitgegeven. De overheid houdt deze ondersteuning niet systematisch bij. Ook worden de 36 verschillende belastingmaatregelen nauwelijks aan democratische controle- en evaluatiemechanismen onderworpen of getoetst aan het kunstbeleid. Lees meer

     

donderdag 19 mei 14.15 uur

Zulfiquar O. Rahimtoola

Surgery of the wrist in rheumatoid arthritis

Faculteit: Geneeskunde

Promotor: prof.dr. P.M. Rozing

     

donderdag 19 mei 15.15 uur

Eveline W.C.M. van Dam

Polycystic ovary syndrome. Pathophysiological aspects. Interaction of metabolic factors with steroids, steroid binding globulims, gonadotropic an somatotropic hormones

Faculteit: Geneeskunde

Promtor: prof.dr. A.E. Meinders

     

donderdag 19 mei 16.15 uur (Groot Auditorium)

Iris S.J. Houben    

Contractdwang

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Promotor: prof.mr. J. Hijma

     

dinsdag 24 mei 14.15 uur

Jan Voogt

The war in Vietnam. The view from a Southern community Brownsville, Haywood County, Tennessee

Faculteit: Letteren         

Promotor: prof.dr. Th.L. D'haen

Burgeroorlog overschaduwt Vietnam-oorlog in Zuiden VS
In het Diepe Zuiden van de VS is de herinnering aan de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) allerminst gone with the wind. Deze verloren oorlog is zelfs belangrijker dan de Vietnam-oorlog, en vormt daar in de literatuur en op straat steeds het referentiekader voor. Lees meer

     

woensdag 25 mei 14.15 uur

Wieke Zuidervaart

Genomic and proteomic analysis in uveal melanoma

Faculteit: Geneeskunde

Promotor: prof.dr. J.E.E. Keunen

     

woensdag 25 mei 15.15 uur

Rob M. Verdijk

Feasibility of adoptive immunotherapy of leukemia with minor Histocompatibility antigen specific cytotoxic Tcells, preclinical studies

Faculteit: Geneeskunde

Promotoren: prof.dr. E.A.J.M. Goulmy en prof.dr. A. Brand

     

woensdag 25 mei 16.15 uur

Bernhard R.H. Roosens

Habsburgse defensiepolitiek en vestingbouw in de Nederlanden (1520-1560)
Faculteit: Letteren

Promotor: prof.dr. S. Groenveld

Dit proefschrift behandelt voor het eerst de rechtstreekse relatie tussen de  vestingbouwkundige activiteiten die in de loop van de eerste helft van de 16e eeuw in vele plaatsen in de Nederlanden plaats vonden, en de rol van de vorst en de centrale regering op dit vlak...lees meer

     

donderdag 26 mei 14.15 uur

Alexander J. de Voogt

The rise of the helidrome. An analysis of FLAT architecture

Faculteit: Letteren

Promotor: prof.dr. A.J.J. Mekking

     

donderdag 26 mei 15.15 uur

Astrid N. Scholten   

Prognostic factors in endometrial carcinoma

Faculteit: Geneeskunde

Promotoren: prof.dr. E.M. Noordijk en prof.dr. G.J. Fleuren

     

donderdag 26 mei 16.15 uur (Groot Auditorium)

Corinne Out

Vormen van accessoriëteit. Een romanistische studie over het verschijnsel accessoriëteit bij het goederenrechtelijke zekerheidsrecht

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Promotoren: prof.mr. W.J. Zwalve en prof.mr. C.J.H. Jansen (Radboud Univ. Nijmegen)

Hypotheekrecht komt van de Romeinen
Een bank die een krediet verstrekt, bedingt een zekerheidsrecht op goederen van de kredietnemer. Zo wordt er bijvoorbeeld een hypotheekrecht gevestigd op diens huis, of worden er andere waardevolle zaken, zoals bedrijfsvoorraden, in pand gegeven. Deze
rechten heten accessoire rechten: ze zijn afhankelijk van de vordering van de kredietgever tot terugbetaling. De moderne rechten van pand en hypotheek alsmede het beginsel van accessoriëteit vinden hun oorsprong in het Romeinse recht. Tegen de achtergrond van de Romeinsrechtelijke voorstelling van het verschijnsel accessoriëteit kunnen de problemen van de huidige financieringspraktijk inzichtelijk worden gemaakt. Lees meer

     

dinsdag 31 mei 14.15 uur

Johan P. Kuyvenhoven

Gelatinases in chronic liver disease. The clinical relevance of MMP-2 and MMP-9 in orthotopic liver transplantation

Faculteit: Geneeskunde

Promotor: prof.dr. C.B.H.W. Lamers

     

dinsdag 31 mei 15.15 uur

Dennis A. Rosheuvel

De toekomst van de Nederlandse Antillen in staatsrechtelijke verhouding. Een verkenning voor de constitutionele agenda van de 21-ste eeuw

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Promotor: prof.mr. Th.G. Drupsteen

Antillen hebben bestuur op maat nodig
Over de huidige staatkundige structuur van de Antillen heerst veel ontevredenheid. Er wordt geklaagd over de twee bestuurslagen op Curaçao. De bureaucratie heeft ongekende vormen aangenomen. De herstructurering van wijken hapert en het lukt niet goed om de harde kern van de sociale problematiek aan te pakken. Dennis Rosheuvel pleit voor een bestuur op maat. Hiermee zou in de Nederlandse Antillen het systeem van twee bestuurslagen worden beëindigd en is het mogelijk de ene bestuurseenheid meer autonomie te verlenen dan de andere. Lees meer
Samenvatting uit het proefschrift

     

dinsdag 31 mei 16.15 uur

Remy E.J.N. Litjens

Sulfonium salt activation in oligosaccharide synthesis

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Promotoren: prof.dr. G.A. van der Marel en prof.dr. H.S. Overkleeft


Congressen, symposia, workshops

Woensdag 11 mei
Congres Digital Entertainment
Landelijk congres voor studenten informatica, technische en
bedrijfskundige informatica en telematica. Met toonaangevende sprekers op het gebied van de 'entertainment computing',
zoals prof. Gloriana Davenport van het MIT medialab uit Boston en de
directeur research wereldwijd van Microsoft. Er worden ca. 700 studenten verwacht. 
Plaats: Pieterskerk, Leiden

Woensdag 28 mei
Eerste Algemene ledenvergadering van de Alumnivereniging voor Leidse Neerlandici, Siegenbeek. Na de vergadering, om 15.15 uur, houdt Henk Tetteroo een lezing over de streektaal van Delfland (Delft en wijde omgeving). Tetteroo studeerde van 1969 tot 1977 Nederlands in Leiden en werkt inmiddels een kwart eeuw in het onderwijs. Hij verzamelt al meer dan dertig jaar woorden uit de streektaal, en publiceerde er twee boeken over (Kreen en gruizig en Wonen in woorden). In zijn lezing gaat Tetteroo in op karakteristieken van woordenschat, zinsbouw en structuur van het Delflands.
Informatie: dr. K.J.J. Korevaart, tel. 071 527 30 84/1805; kjj.korevaart@kunsten.leidenuniv.nl

   

Donderdag 19 en vrijdag 20 mei
CNWS Symposium:
The Idea of Writing: the use of polysemy in writing systems


This Week's Discoveries

Onderzoekers van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen presenteren iedere dinsdag tijdens de lunch hun jongste ontdekkingen. Iedere dinsdag, 13.00 - 13.40 uur

Plaats: Oort-gebouw, Niels Bohrweg 2 te  Leiden, De Sitterzaal (begane grond)
Voor broodjes wordt gezorgd
Organisatie: Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen, 071-527631
Zie voor het programma:  This Week's Discoveries


Lezingen

Dinsdag 10 mei 20.00 uur (19.30 deuren open)
Tinbergenlezing door Jared Diamond
Plaats: Pieterskerk te Leiden
   
Woensdag 11 mei en woensdag 18 mei
19.30-22.00 uur
Collegeserie over De Bijbel
Spreker: Prof.dr. Marius  van Leeuwen, remonstrants kerkelijk hoogleraar bij de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden
Plaats: Lipsius zaal 005
Organisatie: Studium Generale
   

Vrijdag 20 mei 15 - 17 uur
vrijdagmiddaglezing Beschrijvende Taalkunde:
Baima: From language to dialect
Spreker: Katia Chirkova
Plaats: 1166/005 (Van Wijkplaats 4)
Informatie: s.steeman@let.leidenuniv.nl

Baima is a non-literary Tibeto-Burman language, spoken by approximately 10,000 people in two south-western provinces of the People's Republic of China. The genetic affiliation of Baima has long been a matter of controversy, largely for political reasons. The Baima were classified as Tibetans in the 1950s, identified as descendents of the ancient Di tribe in the 1970s, but, despite repeated demands, never officially reclassified.

The history of the Baima people as attested in their native oral tradition as well as from written Chinese sources, suggests a language shift from their original (Di) language to Tibetan, which probably took place in the 7th century AD.

In this lecture, I examine Baima data from the angle of contact-induced change and discuss those features of Baima vocabulary, phonology, morphology and syntax, which evidence non-Tibetan substratum interference. Despite the relatively great time depth since the language shift-over thirteen hundred years-which obscures the results of interference, I argue that the changes undergone by Baima are not typical of any Tibetan dialect group and as such are unmistakably the result of its development being conditioned by the original language of the Di.

   

Woensdag 25 mei 20.00 uur
Annie M.G. Schmidtlezing door Paul Biegel
Titel: Hoe vertellen wij het onze kinderen?
Organisatie: Faculteit Letteren en Stichting Kinder- en Jeugdliteratuur
Plaats: Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden
Kaarten (gratis): contact of 071-5515536 ('s avonds)

   
   

     
 
   
vorige pagina top pagina